דלג לתוכן מרכזי


0 סל קניות 0
תפריט משתמש
אופנת RFA

תנאי שימוש באתר

א. האתר עשוי כחנות מקוונת למכירת בגדים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. 
ב. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכרון, הכוונה גם לנקבה במשמע. 
ג. רכישת מוצר המוצע למכירה ע”י חנות המקוונת, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אין מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות. 
ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח (להלן "לקוח") בחנות המקוונת, ומה שהאת ההסיסה המשפטית בין הלקוח לחנות. 
ה. משתמש באתר ונרשם כחבר אבל את הדבר התקנון ותוכנו.

2. הליך הרכישה
א. לרכישת מוצר באמצעות החנות המקוונת, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים צריכים שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה. 
ב. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת קוד, אשר חלקם מוזכרים בסעיף ב 'ו / או ג', יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של כרטיס פרטי האשראי ורק לאחר אישור להזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה. 
ג. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע ואינו מחייב את האתר. 
ד. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקה כרטיס האשראי המציון בהזמנה ואישור חברת האשראי, בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.
ה. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 
ו. שיכולה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. צריך השלמת להזמנה יידרש הלקוח יצירת קשר עם שירות הלקוחות של האתר הנדרש הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החלף ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פיל הלקוח להסיר את האיש בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על חברות הסירוב האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.

ז. גיפט קארד ניתן למימוש בחנות האונליין שלנו בלבד.

3. אספקה ​​והובלת המוצרים
א. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתוב שהלקוח הקליד או מסר בזמן להזמנה, תוך כדי המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת. 
ב. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. 
ג. במקרה של הובלה חריגה (הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל שימוש מעלית ו / או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו / או אמצעים מיוחדים) יהיה האתר רשאי לגבות עוד על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. 
ד. החנות לא יהיו אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ​​ו / או לאי-אספקה ​​שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו / או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. ה. האתר איננו אחראי לכל מעשה ו / או מחדל של חברת השילוח ולא תפצה בגין מקרים המסוגלים זה, לרבות איחור בביצוע האספקה. 
ו. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבנית ההובלה יחול על כל אספקה ​​/ הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.
ז. בזמן אספקת המוצרים המצוינים הם רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א 'עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). 
ח. על הלקוח להודיע ​​מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה ​​המפורטת באתר. שימשו והלקוח לא יהיה מעוניין להמירתי להגעת מוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשר עם חברת המשלוחים ולווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר. 
ט. בזמן אספקת מוצר, רשאי האתר ו / או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בזמן מסירת המוצר, ו / או להציג תעודה זהות של בעל כרטיס האשראי ו / או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
י. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול כזה שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורי, שלם ו / או ללא פגיעה ו / או נזק ו / או פגם ו / או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר, לפי המדיניות וההחלפות והחזרות המוצרים בסעיף 11.

4. מדיניות משלוחים:

1. שליח עד הבית - בחינם (עד 5 ימי עסקים), למעט ימי מכירה ושיחה אחרונה ולכתובות מיוחדות - בחינם (עד 7 ימי עסקים). 
2. איסוף עצמי - בתאום מראש בלבד - בהודעת ואצפ בלבד 050-2828880 (במקרים דחופים / חריגים לא יכולים לפנות לשירות הלקוחות).ועד 3 ימי עסקים.

5. מדיניות תשלומים
מסכום של 300 ש”ח ומעלה  ניתן לחלק ל -3 תשלומים ללא ריבית.

6. לקוחות שירות
שאלות לגבי האתר, והמוצרים המוצגים באתר לפני רכישה ניתן לפנות לשירות לקוחות בוואצפ או במייל.

האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 2 ימי עסקים.

7. כשרות להשתמש באתר
א. לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
1. הלקוח כשיר מבצע פעולות משפטיות מחייבות. בשימוש והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב. 
2. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 
3. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי. 
4. הלקוח הוא בעל  דואר אלקטרוני ברשת ובעל כתובת בישראל. 
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי להמשיך מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:
1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו / או עבר על הוראות המשפט; 
2. לקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;
3. הלקוח מסר בזמן ההרשמה ו / או לאחר הסרת בטלפון פרטים שגויים במתכוון; 
4. לקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו / או מי מטעמו ו / או מי מהמעצבים ו / או מי מצד ג 'כלשהו.

8. סודיות מידע
א. האתר מתחייב לא להעביר את הפרט הלקוח בצד ג 'ולא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי לעשות שימוש לרעה. האתר יאפשר אפשרות למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע צריך מתן שירות. 
ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאפשר בשליטתו ו / או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו / או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

9. ביטול עסקה
א. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א - 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). 
ב. ביטול ההזמנה יעשה מיום ההזמנה עד למחרת בטרם יצא למשלוח ובסגרת ימי העסקים הפעילות החברה בימים א'-ה 'ובמענה אנושי בלבד !! .היה ויצא למשלוח אין אפשרות לבטל אלא להחזיר את המוצר בכפוף לסעיף החזרות (11)
ג. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו / או באמצעות הדואר האלקטרוני או בהודעת וואצפ. 
ד. בביטול הזמנה יזוכה זיכוי בתנאי הרכישה .לא יכול לזכות כרטיסי דיירקט, כולם בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט בלבד. 
ה. ביטול ההזמנה מתקיים היה וכאשר המוצר ברשותנו וטרם יצא ללקוח כאמור בסעיף 9 ב
ו. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעו בהן שימוש, אלא באישור מראש של האתר. 
ז. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
ח. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה: 
1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי; 
2. מאות ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו / או צד ג 'כלשהו. 
3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה. 
ט. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו / או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בזמן ביצוע ההזמנה. 
י. שינויים והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או הצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

10. תנאים נוספים
א. טעות בתיאור מוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, בין המוצרים הנמכרים בפועל. 
ב. הספקים שמוצריהם המופיעים ונמכרים באתר להשלים מועסקים ע"י האתר ואפשר חינם מופעלים על ידיו. הספקים יהיו אחראים לעשות הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה באתר ו / או לאדם אחר כלשהו, ​​לגוף ו / או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו / או עובדיו ו / או שלוחיו ו / או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו / או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר- ע”י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
ג. האתר ו / או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או הצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו / או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע. בנוסף על כך, האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו / או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו. 
ד. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
ה. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה בגלל הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י האתר.
ו. כל מידע, ו / או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות העלאתית של האתר ו / או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק. 
ז. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו / או כל הנובע ממנו, יעשו צורך לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

11. מדיניות החזרות / החלפות.

א.ניתן להחזיר / להחליף פריט עד 14 יום מיום קבלתו. פריט שנקנה בהנחה ניתן להחזיר/להחליף עד 7 ימי עסקים.

במועדים וזמנים חריגים אשר המבצעים יוגדרו ככפל מבצעים לדוגמא ,לא תינתן החלפה או החזרה על מוצר .ב. החזרה / החלפה של פריט היא בכפוף כך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורי, שלם ו / או ללא פגיעה ו / או נזק ו / או פגם ו / או קלקול מכל מין וסוג שהוא, בצירוף חשבונית. רצוי ומומלץ לעיין בדף הנחיות המצורף למשלוח. 
ג. החזרות / החלפות יתבצעו באמצעות שליחות בעלות של 30 ₪ בתיאום מול שירות הלקוחות. השירות זמין בטלפון 050-2828880, חברת השליחויות תאסוף את הפריט עד 5 ימי עסקים, וההחזרה תעובד עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת המשלוח.